Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:50 --:-- CXR-SGN VN9341
05:00 --:-- CXR-SGN VJ1689
05:00 --:-- CXR-SGN VJ607
06:10 --:-- CXR-SGN VN1341
06:10 --:-- CXR-DAD VN9384
06:20 --:-- CXR-SGN VJ603
06:30 --:-- CXR-HAN VN1552
06:40 --:-- CXR-LYI BL1046
07:05 --:-- CXR-SGN VN9351
07:15 --:-- CXR-SGN VN1343
07:30 --:-- CXR-OVB ZF5444
07:35 --:-- CXR-SGN VJ617
07:35 --:-- CXR-KZN ZF1642
08:40 --:-- CXR-DAD VJ580
09:25 --:-- CXR-HAN QH1414
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VJ689
11:00 --:-- CXR-SGN VJ1699
11:05 --:-- CXR-SGN VN1345
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
11:30 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:40 --:-- CXR-BAX ZF2244
12:50 --:-- CXR-HAN VN1556
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:40 --:-- CXR-KJA ZF2444
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:10 --:-- CXR-CGO VJ5258
14:20 15:15 CXR-SGC EO2558
14:30 --:-- CXR-PVG VJ5268
14:30 --:-- CXR-HGH VJ5340
14:45 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5348
16:05 15:35 CXR-CSX VJ5356
16:15 --:-- CXR-ICN VJ838
16:25 --:-- CXR-CZX VN486
16:25 --:-- CXR-NNG VN730
16:30 16:50 CXR-TAO VJ5428
16:40 --:-- CXR-CAN CZ6050
17:00 --:-- CXR-HGH BL1062
17:00 --:-- CXR-TSN VN500
17:05 --:-- CXR-SGN BL381
17:25 --:-- CXR-HKG UO567
18:15 --:-- CXR-SGN VN1347
18:50 --:-- CXR-PVG VN462
19:05 --:-- CXR-PEK VN520
19:10 --:-- CXR-HAN VN1564
19:50 --:-- CXR-HAN VJ786
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359
20:20 --:-- CXR-CTU VN718
21:00 --:-- CXR-SGN VJ609
21:30 --:-- CXR-HAK VJ5286
21:40 --:-- CXR-ICN VN440
21:45 --:-- CXR-CTU VJ5316
22:00 --:-- CXR-KMG 8L854
22:00 --:-- CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:55 --:-- CXR-CAN 3U8398
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:00 --:-- CXR-OVB GH536
23:05 --:-- CXR-HAN VJ778
23:10 --:-- CXR-DAD VN9386
23:45 --:-- CXR-SGN VJ615
23:50 --:-- CXR-HAN VJ776
23:55 --:-- CXR-SGN VJ691
00:30 --:-- CXR-CJJ VJ5762
01:05 --:-- CXR-ICN KE468
01:15 --:-- CXR-SGN VJ681
01:30 --:-- CXR-CTU 3U8074
02:35 --:-- CXR-ICN 7C4904
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
04:30 --:-- CXR-IKT S7570
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:55 --:-- CKG-CXR VJ5397
05:25 --:-- ICN-CXR VJ839
05:25 --:-- KJA-CXR ZF2443
05:45 --:-- CTU-CXR VJ5317
05:50 --:-- VKO-CXR ZF7743
06:25 --:-- PEK-CXR VN521
06:30 --:-- OVB-CXR ZF5443
08:30 --:-- SGN-CXR VJ614
08:50 --:-- HAN-CXR QH1413
09:25 --:-- ICN-CXR VN441
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
09:55 --:-- ICN-CXR VJ837
10:20 --:-- SGN-CXR VN1344
11:25 --:-- KJA-CXR EO2511
11:35 --:-- KUL-CXR AK204
12:00 --:-- BQS-CXR ZF2843
12:05 --:-- HPH-CXR VJ731
12:10 --:-- HAN-CXR VN1557
12:20 --:-- SGN-CXR VJ696
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698
12:40 --:-- CKG-CXR CA453
12:55 --:-- SGN-CXR VJ608
13:35 --:-- SGN-CXR VJ606
13:35 --:-- HAN-CXR VJ779
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
14:20 --:-- SGN-CXR VJ604
14:35 --:-- SGN-CXR VJ1692
14:50 --:-- SGN-CXR VJ610
15:10 --:-- DAD-CXR VJ581
15:25 --:-- HAN-CXR VN1553
15:50 --:-- LYI-CXR BL1047
15:50 --:-- CAN-CXR CZ6049
16:00 --:-- SGN-CXR VN9340
16:10 --:-- SGN-CXR BL380
16:10 --:-- HKG-CXR UO566
17:35 --:-- SGN-CXR VN1346
17:50 --:-- SGN-CXR VN1340
18:05 --:-- SGN-CXR VN1342
18:30 --:-- HAN-CXR VN1565
19:00 --:-- KHN-CXR VJ5215
19:10 --:-- SGN-CXR VN7343
19:15 --:-- CSX-CXR BK3011
19:15 --:-- NTG-CXR VJ5403
19:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
19:40 --:-- SGN-CXR VN1358
20:00 --:-- YIW-CXR VJ5421
20:40 --:-- SGN-CXR VN9342
21:00 --:-- KMG-CXR 8L853
21:00 --:-- SGN-CXR VJ1690
21:00 --:-- SGN-CXR VJ690
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:45 --:-- OVB-CXR GH535
21:55 --:-- CAN-CXR 3U8397
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:20 --:-- TSN-CXR VJ5321
22:20 --:-- NNG-CXR VN731
22:45 --:-- NKG-CXR VJ5417
23:00 --:-- HGH-CXR VJ5341
23:05 --:-- CSX-CXR VJ5357
23:20 --:-- CGO-CXR VJ5259
23:20 --:-- PVG-CXR VJ5269
23:50 --:-- ICN-CXR KE467
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5349
00:30 --:-- CTU-CXR 3U8073
01:20 --:-- HGH-CXR BL1063
01:25 --:-- CZX-CXR VN487
01:35 --:-- ICN-CXR 7C4903
02:10 --:-- HAK-CXR VJ5287
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
03:00 --:-- TAO-CXR VJ5429
03:15 --:-- IKT-CXR S7569
03:25 --:-- TSN-CXR VN501
03:55 --:-- PVG-CXR VN463