Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:10 --:-- VCL-SGN VJ371 OPEN
09:30 --:-- VCL-HAN VN1640 OPEN
09:45 --:-- VCL-SGN VN1461 OPEN
13:30 --:-- VCL-SGN BL463 OPEN
17:05 --:-- VCL-HAN VJ416 OPEN
17:10 --:-- VCL-SGN VJ375 OPEN
19:35 --:-- VCL-SGN VJ379 OPEN
--:-- --:--
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:40 --:-- SGN-VCL VJ370 OPEN
08:50 --:-- HAN-VCL VN1641 OPEN
09:05 --:-- SGN-VCL VN1460 OPEN
13:00 --:-- SGN-VCL BL462 OPEN
16:30 --:-- HAN-VCL VJ415 OPEN
16:35 --:-- SGN-VCL VJ374 OPEN
19:00 --:-- SGN-VCL VJ376 OPEN
--:-- --:--