Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:05 --:-- DAD-NRT VN318 OPN
00:05 --:-- DAD-KIX VN336 OPN
00:05 --:-- DAD-ICN VN430 CLS
00:10 --:-- DAD-ICN ZE594 OPN
00:30 --:-- DAD-PUS LJ076 35-38 CLS
00:35 --:-- DAD-TAE VJ870. 47-48 CLS
01:20 --:-- DAD-PEK MU5014 OPN
01:30 --:-- DAD-ICN 7C2904 OPN
01:50 --:-- DAD-MWX VN9421 OPN
02:15 --:-- DAD-PUS OZ780 OPN
02:45 --:-- DAD-PUS KE466 OPN
03:30 --:-- DAD-ICN ZE596 OPN
06:00 --:-- DAD-SGN VN105 OPN
06:00 --:-- DAD-HAN VN154 OPN
06:05 --:-- DAD-SGN VJ649 OPN
06:10 --:-- DAD-SGN VJ633 OPN
07:00 --:-- DAD-HAN VJ534 OPN
07:40 --:-- DAD-HAN VJ530 OPN
07:55 --:-- DAD-SGN BL665 OPN
07:55 --:-- DAD-HAN VJ506 OPN
08:00 --:-- DAD-HAN VN158 OPN
08:10 --:-- DAD-SGN VJ627 OPN
08:25 --:-- DAD-HAN BL632 OPN
08:25 --:-- DAD-SGN BL671 OPN
08:25 --:-- DAD-HAN QH102 OPN
08:30 --:-- DAD-HPH VJ722 OPN
08:35 --:-- DAD-HAN VJ542 OPN
08:40 --:-- DAD-TPE QH550 OPN
09:00 --:-- DAD-SGN VN113 OPN
09:15 --:-- DAD-SGN VN107 OPN
09:20 --:-- DAD-TPE BL140 OPN
09:35 --:-- DAD-DMK FD635 44-46 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VJ639 OPN
10:00 --:-- DAD-SGN VN117 OPN
10:00 --:-- DAD-HAN VN166 OPN
10:05 --:-- DAD-CZX VJ8850 47-49 OPN
10:15 --:-- DAD-HKG BL164 OPN
10:30 --:-- DAD-CNX FD907 41-43 OPN
10:30 --:-- DAD-TPE FE302 OPN
10:30 --:-- DAD-SGN VN119 OPN
11:00 --:-- DAD-VCS CHN522E OPN
11:00 --:-- DAD-SGN VN121 OPN
11:00 --:-- DAD-HAN VN168 OPN
11:10 --:-- DAD-ICN LJ078 30-36 OPN
11:15 --:-- DAD-BKK VZ965 4-6 OPN
11:20 --:-- DAD-HAN VJ520 OPN
11:25 --:-- DAD-ICN TW126 37-40 OPN
11:25 --:-- DAD-VCA VJ701 OPN
11:35 --:-- DAD-KUL AK643 CNX
11:45 --:-- DAD-SIN MI631 OPN
12:00 --:-- DAD-KOJ CHJAC08 OPN
12:00 --:-- DAD-DMK FD637 44-46 OPN
12:00 --:-- DAD-SGN VN123 OPN
12:05 --:-- DAD-HKG UO553 OPN
12:05 --:-- DAD-HAN VN162 OPN
12:05 --:-- DAD-HPH VN1672 OPN
12:10 --:-- DAD-TAE 7C2922 OPN
12:10 --:-- DAD-KUL OD503 CNX
12:15 --:-- DAD-HAN VJ536 OPN
12:20 --:-- DAD-HAN BL642 OPN
12:25 --:-- DAD-CSX BK2920 49-51 OPN
12:25 --:-- DAD-SGN VJ1621 OPN
12:35 --:-- DAD-KUL AK649 41-43 OPN
12:50 --:-- DAD-MWX 7C2912 OPN
13:00 --:-- DAD-SGN VN125 OPN
13:00 --:-- DAD-HAN VN172 OPN
13:15 --:-- DAD-BKK VZ961 4-6 OPN
13:20 --:-- DAD-HAN VJ504 OPN
13:30 --:-- DAD-SGN VN7113 OPN
13:35 --:-- DAD-BKK PG948 37-40 OPN
13:35 --:-- DAD-BMV VN1915 OPN
13:40 --:-- DAD-PUS 7C2956 OPN
13:45 --:-- DAD-CXR VJ581 OPN
13:50 --:-- DAD-HAN VJ538 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN BL677 OPN
14:00 --:-- DAD-SGN VN127 OPN
14:20 --:-- DAD-ICN 7C2902 OPN
14:55 --:-- DAD-HAN VN174 OPN
15:20 --:-- DAD-SGN VN131 OPN
15:20 --:-- DAD-HAN VN176 OPN
15:20 --:-- DAD-DLI VN1955 OPN
15:30 --:-- DAD-CGO CZ8368 OPN
15:30 --:-- DAD-ICN VJ874 41-43 OPN
15:40 --:-- DAD-ICN KE486 OPN
15:45 --:-- DAD-KUL AK641 44-46 OPN
15:55 --:-- DAD-THD BL844 OPN
16:00 --:-- DAD-SGN VN135 OPN
16:05 --:-- DAD-HAN VN184 OPN
16:20 --:-- DAD-CXR VJ585 OPN
16:30 --:-- DAD-SGN BL681 OPN
16:35 --:-- DAD-HAN QH110 OPN
16:45 --:-- DAD-SGN VJ623 OPN
16:55 --:-- DAD-KMG MU2582 OPN
16:55 --:-- DAD-HGH VJ8790 49-51 OPN
16:55 --:-- DAD-HAN VN7184 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN BL679 OPN
17:00 --:-- DAD-HPH VJ724 OPN
17:00 --:-- DAD-SGN VN137 OPN
17:00 --:-- DAD-HAN VN186 OPN
17:25 --:-- DAD-HAN BL646 OPN
17:30 --:-- DAD-VCA VN1441 OPN
17:35 --:-- DAD-HKG KA221 37-41 OPN
17:45 --:-- DAD-NKG VJ8858 47-48 OPN
18:00 --:-- DAD-HAN VN188 OPN
18:10 --:-- DAD-DMK FD639 34-36 OPN
18:10 --:-- DAD-CXR VN1945 OPN
18:10 --:-- DAD-BKK VZ963 43-45 OPN
18:15 --:-- DAD-HKG UO559 OPN
18:45 --:-- DAD-SGN VJ651 OPN
18:55 --:-- DAD-BKK PG998 30-33 OPN
19:00 --:-- DAD-SGN BL693 OPN
19:00 --:-- DAD-HAN VN190 OPN
19:10 --:-- DAD-HHA VJ8358 49-51 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN QH104 OPN
20:00 --:-- DAD-SGN VN141 OPN
20:00 --:-- DAD-HAN VN194 OPN
20:10 --:-- DAD-REP K6841 OPN
20:20 --:-- DAD-SIN 3K542 36-38 OPN
20:25 --:-- DAD-CTU VN546 OPN
20:30 --:-- DAD-HAN VJ508 OPN
21:00 --:-- DAD-SGN BL685 OPN
21:00 --:-- DAD-ICN LJ080 39-45 OPN
21:00 --:-- DAD-HAN VN198 OPN
21:10 --:-- DAD-HAN VJ514 OPN
21:25 --:-- DAD-SGN VJ661 OPN
21:50 --:-- DAD-MFM NX829 OPN
21:50 --:-- DAD-VCA VJ703 OPN
22:05 --:-- DAD-HAN QH106 OPN
22:10 --:-- DAD-HAN VJ528 OPN
22:25 --:-- DAD-HAN BL654 OPN
22:30 --:-- DAD-ICN ZE592 OPN
22:40 --:-- DAD-HAN VJ512 OPN
22:40 --:-- DAD-XIY VJ8906 52-54 OPN
22:45 --:-- DAD-ICN VJ880 45-47 OPN
22:50 --:-- DAD-ICN KE464 OPN
23:05 --:-- DAD-ICN OZ756 OPN
23:05 --:-- DAD-SGN VJ641 OPN
23:45 --:-- DAD-ICN VJ878 48-49 OPN
23:50 --:-- DAD-HAN VJ522 OPN
23:55 --:-- DAD-HAN VJ540 OPN
00:20 --:-- DAD-ICN TW128 39-42 CLS
00:50 --:-- DAD-DOH QR995 49-54 CLS
00:55 --:-- DAD-TAE TW150 8-10 CLS
01:10 --:-- DAD-PUS BX732 29-32 CLS
01:25 --:-- DAD-PUS TW152 43-46 CLS
01:35 --:-- DAD-ICN LJ060 11-13 CLS
02:10 --:-- DAD-TAE BX736 33-34 CLS
02:20 02:30 DAD-ICN RS512 39-42 CLS
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
00:20 01:05 PEK-DAD MU5013 OPN
00:30 00:40 ICN-DAD 7C2903 OPN
00:30 00:25 PUS-DAD KE465 OPN
00:30 00:15 PUS-DAD OZ779 OPN
01:25 01:51 ICN-DAD VJ875. CLS
02:30 00:00 ICN-DAD ZE595 CNX
02:55 02:35 WUH-DAD VJ8375. CLS
04:45 04:20 CTU-DAD VJ8169 OPN
07:05 --:-- HAN-DAD VJ511 OPN
07:20 --:-- SGN-DAD BL664 OPN
07:20 --:-- HAN-DAD QH109 OPN
07:20 --:-- HAN-DAD VJ505 OPN
07:20 --:-- SGN-DAD VN110 OPN
07:20 --:-- HAN-DAD VN155 OPN
07:35 --:-- HAN-DAD QH101 OPN
07:35 --:-- SGN-DAD VJ622 OPN
07:45 --:-- HAN-DAD BL633 OPN
07:55 --:-- HPH-DAD VJ723 OPN
08:00 --:-- CXR-DAD VJ582 OPN
08:20 --:-- SGN-DAD BL666 OPN
08:20 --:-- VCA-DAD VN1440 OPN
08:20 --:-- CXR-DAD VN1944 OPN
08:50 --:-- HKG-DAD UO552 OPN
08:55 --:-- ICN-DAD VJ881 OPN
09:05 --:-- DMK-DAD FD634 OPN
09:15 --:-- SGN-DAD BL668 OPN
09:20 --:-- SGN-DAD VN112 OPN
09:20 --:-- HAN-DAD VN159 OPN
09:25 --:-- SGN-DAD VJ646 OPN
09:30 --:-- TPE-DAD FE301 OPN
09:40 --:-- ICN-DAD VJ879 OPN
09:50 --:-- SGN-DAD VN114 OPN
10:00 --:-- CNX-DAD FD906 OPN
10:00 --:-- ICN-DAD LJ077 OPN
10:10 --:-- TAE-DAD 7C2921 OPN
10:20 --:-- SGN-DAD VN116 OPN
10:20 --:-- HAN-DAD VN163 OPN
10:25 --:-- ICN-DAD TW125 OPN
10:40 --:-- BKK-DAD VZ964 OPN
10:45 --:-- SIN-DAD MI632 OPN
10:55 --:-- VCA-DAD VJ702 OPN
11:05 --:-- KUL-DAD AK642 CNX
11:05 --:-- MWX-DAD VN9420 OPN
11:10 --:-- KUL-DAD OD502 CNX
11:15 --:-- TAE-DAD VJ871 OPN
11:20 --:-- SGN-DAD VN120 OPN
11:25 --:-- CSX-DAD BK2919 OPN
11:25 --:-- HAN-DAD VN167 OPN
11:30 --:-- DMK-DAD FD636 OPN
11:45 --:-- SGN-DAD BL674 OPN
11:45 --:-- HAN-DAD VJ517 OPN
11:50 --:-- MWX-DAD 7C2911 OPN
11:50 --:-- HAN-DAD VJ541 OPN
12:05 --:-- KUL-DAD AK648 OPN
12:10 --:-- PUS-DAD 7C2955 OPN
12:20 --:-- SGN-DAD VN122 OPN
12:20 --:-- HAN-DAD VN169 OPN
12:30 --:-- BKK-DAD VZ960 OPN
12:45 --:-- BKK-DAD PG947 OPN
12:45 --:-- HAN-DAD VJ503 OPN
12:55 --:-- KIX-DAD VN337 OPN
13:10 --:-- CXR-DAD VJ580 OPN
13:20 --:-- ICN-DAD 7C2901 OPN
13:20 --:-- SGN-DAD BL676 OPN
13:20 --:-- HAN-DAD VJ523 OPN
13:20 --:-- SGN-DAD VN124 OPN
13:25 --:-- HAN-DAD VN171 OPN
13:50 --:-- ICN-DAD KE485 OPN
14:10 --:-- NRT-DAD VN319 OPN
14:15 --:-- ICN-DAD VN431 OPN
14:20 --:-- SGN-DAD VN126 OPN
14:30 --:-- CGO-DAD CZ8367 OPN
14:40 --:-- HAN-DAD VN173 OPN
15:00 --:-- HKG-DAD BL165 OPN
15:05 --:-- SGN-DAD ##N650GD OPN
15:15 --:-- KUL-DAD AK640 OPN
15:15 --:-- HPH-DAD VN1673 OPN
15:25 --:-- TPE-DAD QH551 OPN
15:25 --:-- SGN-DAD VJ632 OPN
15:25 --:-- HAN-DAD VN175 OPN
15:30 --:-- TPE-DAD BL141 OPN
15:35 --:-- HAN-DAD BL643 OPN
15:45 --:-- SGN-DAD VJ1620 OPN
15:55 --:-- KMG-DAD MU2581 OPN
16:05 --:-- SGN-DAD VJ628 OPN
16:15 --:-- SGN-DAD VJ654