Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:15 07:15 DLI-SGN VJ361
08:25 08:25 DLI-HAN VJ408
08:25 08:25 DLI-SGN BL345
10:20 10:20 DLI-HUI BL468
10:20 10:20 DLI-HAN BL242
11:20 11:20 DLI-VII VJ712
13:15 13:15 DLI-HPH VJ692
13:35 13:35 DLI-BKK VZ941
13:55 13:55 DLI-HAN VN1576
14:10 14:10 DLI-SGN VN1385
16:55 16:55 DLI-SGN BL351
17:20 17:20 DLI-DAD 0V8926
17:50 17:50 DLI-SGN VJ365
19:15 19:15 DLI-SGN VN1383
20:40 20:40 DLI-SGN VJ369
20:55 20:55 DLI-HAN VJ404
21:10 21:10 DLI-SGN 0V8381
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
06:40 06:40 SGN-DLI VJ360
07:30 07:30 HAN-DLI VJ403
07:30 07:30 SGN-DLI BL344
09:30 09:30 HAN-DLI BL243
09:35 09:35 ICN-DLI VN9409
09:45 09:45 HUI-DLI BL469
10:20 10:20 VII-DLI VJ713
12:30 12:30 HPH-DLI VJ693
12:50 12:50 HAN-DLI VN1577
13:05 13:05 BKK-DLI VZ940
13:10 13:10 SGN-DLI VN1384
16:00 16:00 SGN-DLI BL350
17:00 17:00 SGN-DLI 0V8380
17:00 17:00 SGN-DLI VJ362
18:15 18:15 SGN-DLI VN1382
19:45 19:45 SGN-DLI VJ366
20:00 20:00 HAN-DLI VJ407
20:50 20:50 DAD-DLI 0V8927
23:25 23:25 SGN-DLI VJ364