Thông báo mời thầu: Bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và khai thác Cảng hàng không.

20/11/2012

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

 
-         Tên Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam (ACV)
-         Tên gói thầu: Bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và khai thác Cảng hàng không.
-         Dự án: Bảo hiểm trách nhiệm người điều hành và khai thác Cảng hàng không thời hạn 01/01/2012 đến 31/12/2013.
-         Nguồn vốn: Chi đảm bảo hoạt động của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
-         Hình thức đấu thầu: Đấu thầu Rộng rãi trong nước.
-         Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 7h30, ngày 27/11/2012 đến trước 14h00 giờ, ngày 13/12/2012 (trong giờ hành chính).
-         Địa điểm bán HSMT:
               + TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM (ACV)
               + Địa chỉ: Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, P2, Q Tân Bình, TPHCM
               + Ban Kế hoạch đầu tư – Phòng Kế hoạch Kinh doanh.
               + Điện thoại: 08.3844 2455           Fax: 08.3844 5127
-         Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
-         Địa chỉ nhận HSDT: như trên.
-         Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 13/12/2012. (giờ Việt Nam)
-         Bảo đảm dự thầu: Trị giá 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng). Hình thức: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc tiền mặt nộp tại Ban tài chính – Kế toán của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14h30 (giờ Việt Nam), ngày 13/12/2012 tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

* Ghi chú: Yêu cầu trình Giấy giới thiệu và CMND khi mua HSMT và tham gia lễ mở thầu.

Print In trang này Back to top Trở lên