Thứ sáu, 01 Tháng 4 2016 16:16

Cảng hàng không Cà Mau: Tổ chức khóa huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho CBCNV

Ngày 28/3/2016, tại trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cà Mau, Cảng hàng không Cà Mau đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho toàn bộ CBCNV của Cảng.

Khóa huấn luyện nhằm cung cấp thông tin, chính sách, pháp luật về an toàn lao động, các biện pháp phòng hộ và bảo vệ người lao động, qua đó tăng cường công tác bảo hộ và vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động cho CBCNV. 

Tại khoá học, các học viên đã được giảng viên đến từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cà Mau đã giới thiệu khái niệm, ý nghĩa của an toàn lao động, vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động; cách thức xây dựng các biện pháp và tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động; các biện pháp phòng hộ bảo vệ người lao động chống lại rủi ro.

Ngoài ra, học viên còn được nghiên cứu, trao đổi và thảo luận về các chuyên đề về tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở; chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động…

Với phương pháp giảng dạy tích cực cùng nhiều bài tập tình huống cụ thể, thiết thực và bổ ích, học viên dễ dàng tiếp thu nội dung khoá tập huấn, trang bị cho bản thân những kiến thức cơ bản, cần thiết góp phần nâng cao kỹ năng tổ chức và thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị.

Kết thúc khoá học, toàn bộ CBCNV Cảng hàng không Cà Mau được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cà Mau cấp chứng nhận đủ điều kiện làm việc tại Cảng.

Tin, ảnh: Cảng hàng không Cà Mau