Tổ chức chứng nhận quốc tế NQA vừa qua đã có buổi làm việc với Cảng hàng không Cà Mau nhằm mục đích tái đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm thứ hai và thực hiện các cải tiến tại Cảng hàng không Cà Mau.

Qua thời gian triển khai và khắc phục các khuyến cáo, Cảng hàng không Cà Mau đã được NQA cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào năm 2018 và có hiệu lực trong vòng 3 năm.

 

Trong buổi đánh giá, NQA đã đánh giá từng nội dung tương ứng theo điều khoản ISO 9001:2015 một cách chi tiết và chặt chẽ như “Vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức”, “Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội”, “Sự không phù hợp và hành động khắc phục”, v.v. với Ban giám đốc, văn phòng và các bộ phận phục vụ trực tiếp đang hoạt động tại Cảng.

Kết thúc buổi đánh giá, đoàn NQA kết luận: hoạt động quản lý và quá trình sản xuất kinh doanh của Cảng hàng không Cà Mau đã đáp ứng mục tiêu, phù hợp với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, không có điểm không phù hợp. Trong thời gian sớm nhất, NQA sẽ cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng Cảng hàng không Cà Mau đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Đồng chí Phạm Thanh Lâm - Giám đốc Cảng hàng không Cà Mau đánh giá: việc cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là bước khởi đầu để Cảng tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý, chất lượng công việc và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng phục vụ hành khách. Cảng hàng không Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai duy trì, cập nhật, bổ sung các quy trình, tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Một số hình ảnh của đợt đánh giá:

 

 

 

 

 

 

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2021

Tin, ảnh Càng hàng không Cà Mau.