1. Chuẩn bị:
  1. Nhân viên giữ hành lý có mặt trước giờ mở quầy làm thủ tục 30 phút.
  2. Cán bộ quản lý thu thập thông tin chuyến bay phổ biến cho nhân viên giữ hành lý về số lượng và thời gian của các chuyến bay đi/đến trong ngày, các trường hợp đặc biệt, chậm chuyến hoặc hủy chuyến…
  3. Nhân viên giữ hành lý chuẩn bị các công việc sau:
   1.  Chuẩn bị sổ nhật ký giữ hành lý, phiếu thu và phiếu kiểm tra kết quả thực hiện công việc.
   2. Dọn dẹp vệ sinh khu vực quầy, khu vực giữ hành lý gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ.
   3. Kiểm tra hành lý trong khu vực giữ hành lý đảm bảo đúng theo sổ nhật ký giữ hành lý. Hành lý được seal chắc chắn và không có dấu hiệu hư hỏng.
 2. Kiểm tra
  1. Nhân viên giữ hành lý kiểm tra hành lý lưu kho phải khớp với hành lý trong sổ nhật ký giữ hành lý.
  2. Cán bộ quản lý kiểm tra quá trình chuẩn bị và ghi nhận đầy đủ vào phiếu kiểm tra kết quả thực hiện công việc (BM01).
 3. Thực hiện
  1. Các bước thực hiện nhận giữ hành lý như sau:
   1. Nhận diện khách từ xa.
   2. Tươi cười và chào khách.
   3. Tiếp nhận thông tin hành khách về loại hành lý và thời gian gửi.
   4. Thông báo giá dịch vụ và hướng dẫn cho khách tham thảo những quy định, điều kiện về giữ hành lý. Giải thích cho hành khách ( nếu khách yêu cầu).
   5. Khuyến cáo hành khách không để tiền, vàng, tư trang, đồ quý giá, chất dễ cháy, dễ nổ, chất phóng xạ, thực phẩm tươi sống, đồ dễ vỡ, chất lỏng…trong hành lý. Nếu hành khách để các đồ vật nói trên thì khi xảy ra mất mát, hư hỏng….đơn vị không chịu trách nhiệm trong hành lý của hành khách.
   6. Nếu khách khai báo có hành lý dễ vỡ, chất lỏng thì nhân viên giữ hành lý gắn nhãn hành lý dễ vỡ vào hành lý để nhận biết trong quá trình bảo quản. Các hành lý này phải được chất riêng và không để hành lý khác lên trên.
   7. Kiểm tra Giấy tờ tuỳ thân của hành khách đúng với thực tế.
   8. Làm thủ tục nhận giữ hành lý: Cân hành lý; seal lại chắc chắn.
   9. Kiểm tra soi chiếu hành lý, hàng hoá tại điểm kiểm an ninh.
   10. Ghi rõ thông tin của hành khách: họ tên, số CMND/ hộ chiếu, số thẻ hành lý, số kiện, số ký, số seal…vào sổ nhật ký giữ hành lý(BM02) và Phiếu thu.
   11. Yêu cầu khách ký tên vào Sổ nhật ký giữ hành lý và Phiếu thu (BM03). Thu tiền tương ứng với số thời gian khách gửi hành lý.
   12. Bảo quản hành lý: Hành lý được mang vào khu vực giữ hành lý và chất xếp theo đúng quy định: hành lý nặng để dưới, hành lý nhẹ, dễ vỡ, và dễ hư hỏng để phía trên. Tránh khu vực ẩm ướt hoặc để trực tiếp trên sàn nhà.
  2. Các bước thực hiện trả hành lý cho khách như sau:
   1. Nhận phiếu thu từ khách và đối chiếu Phiếu thu và Giấy tờ tuỳ thân của hành khách với sổ nhật ký giữ hành lý.
   2. Trả hành lý cho hành khách đúng với số phiếu thu của hành khách.
   3. Đề nghị hành khách kiểm tra hành lý và ký vào sổ nhận ký gửi hành lý trước khi rời khỏi quầy.
   4. Cảm ơn và cười chào khách.
   5. Nhân viên giữ hành lý lưu hồ sơ của hành khách vào nơi quy định.
 4. Kết thúc:
  1. Sau khi kết thúc công việc nhân viên giữ hành lý kiểm kê lại số lượng hành lý nhận và trả trong ngày phải trùng khớp với sổ nhật ký giữ hành lý.
  2. Báo cáo kết quả thu - chi cuối ngày cho cán bộ và kế toán. Sau đó, nộp tiền cho thủ quỹ (có kèm theo phiếu thu).
  3. Làm vệ sinh khu vực quầy, kho giữ hành lý.
  4. Tắt các thiết bị điện trước khi rời khu vực làm việc.
 1. LƯU HỒ SƠ

Stt

Tên hồ sơ

Mã số

Loại hồ sơ

Đơn vị lưu

Thời gian lưu

1.

Sổ nhật ký giữ hành lý

BM01-HD07

Bảng cứng

Đội PVHK

6 tháng

2.

Phiếu thu giữ hành lý

BM02-HD07

Bảng cứng

Đội PVHK

6 tháng

3.

Báo cáo Thu - Chi

BM03-HD07

Bảng cứng

Đội PVHK

6 tháng

4.

Phiếu kiểm tra kết quả thực hiện công việc giữ hành lý

BM04-HD07

Bảng cứng

Đội PVHK

6 tháng

 

 1.   PHỤ LỤC

 

Stt

Tên biểu mẫu

Biểu mẫu

1.

Những vấn đề phát sinh và hướng dẫn thực hiện công việc giữ hành lý

 

2.

Sổ nhật ký giữ hành lý

BM01-HD07

3.

Phiếu thu giữ hành lý

BM02-HD07

4.

Báo cáo Thu - Chi

BM03-HD07

5.

Phiếu kiểm tra kết quả thực hiện công việc

BM04-HD07

 

 

                  NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

   1.   Hành khách bị mất phiếu thu khi đến nhận hành lý:
    1.   Yêu cầu khách xuất trình giấy tờ tuỳ thân hoặc thẻ lên máy bay.
    2.   Đối chiếu thông tin của khách phải trùng khớp với thông tin trong hóa đơn.
    3.   Kiểm tra thông tin trong sổ nhận ký gửi hành lý:
    1. Nếu hành lý chưa trả thì tiến hành trả hành lý trong khách và yêu cầu khách ký nhận hành lý và phiếu thu và sổ nhật ký.
    2. Nếu hành lý đã trả thì tiến hành giải thích với khách, mời khách đối chiếu chữ ký trong sổ với chữ ký trên phiếu thu đã trả hành lý cho khách.
   1.   Không tìm thấy hành lý của khách trong sổ nhật ký giữ hành lý:
    1.   Kiểm tra lại hồ sơ giao nhận hành lý:
    1. Nếu hành lý đã trả thì giải thích với khách, mời khách đối chiếu chữ ký trong sổ với chữ ký trên phiếu thu đã trả hành lý cho khách.
    2. Nếu hành lý chưa trả thì kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó, báo ngay cho cán bộ quản lý và làm thủ tục bồi hoàn cho khách theo quy định.

 

 

 

 

 

 

CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI

ĐỘI/BỘ PHẬN:…………………

SỔ NHẬT KÝ GIỮ HÀNH LÝ

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ KIỆN

SỐ KG

THÔNG TIN ĐẶC BIỆT

NGÀY GIỮ

NGÀY TRẢ

CHỮ KÝ KH

CHỮ KÝ NV

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU THU

(RECEIPT)

Họ tên khách hàng (Customer’s name ) …………………………………………… 

Số chuyến bay (Flight No.) : .....................................................................................

Số Hộ chiếu/CMND (Passport/ ID No) :……………………

Giờ bay (Dept. time) :..…………

Lý do thu (Settlement for):  Giữ hành lý (Keep baggages).               

Từ ngày (From) : …………………Đến ngày (To):………………………………

 

Stt (No.)

Số thẻ
(Tag No.)

Số seal
(Seal No.)

Số kg
(Weight)

Kích cỡ (Size)

Lớn (Large: > 203cm)

Nhỏ (Small: ≤ 105 cm)

Thành tiền
(Amount)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Số kiện (Numbers of baggage) :………Tổng số kg (Total Weight):………………

Tổng số tiền (Total Amount): ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………

Trường hợp bất khả kháng hành lý của khách gửi bị lạc mất, bên nhận giữ sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn với mức giá là 200.000vnđ/kg. Không có trách nhiệm bồi thường nếu hành khách không nhận hành lý gửi đúng thời hạn như trên.

(In case of force majeure, passengers’ luggage is lost, the luggage storage service is responsible to refund 200.000VND/kg.. Not responsible to refund if passengers do not receive their luggage on time).

Cam kết của khách hàng (Customer Commitment): Tôi đã đọc qua bảng quy định về hành lý ký gửi và cam kết: không để tiền, vàng, tư trang quý giá trong hành lý gửi; thực hiện đúng quy định về gửi và nhận hành lý. Nếu có gì vi phạm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

(I have read and understood the baggage keeping procedures. I ensure that not leaving money, gold, valuable items in the baggage and observe the baggage keeping regulations. I agree to take all the responsibilities for any violations of this rule).

Khách hàng                                                                   Thu ngân

     (Customer’s signature)                                                         (Cashier)

 

 

 

BÁO CÁO THU - CHI

STT

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

             THỦ QUỶ            CÁN BỘ QUẢN LÝ           NHÂN VIÊN

 

 

            

 

CẢNG HÀNG KHÔNG CHU LAI

ĐỘI/BỘ PHẬN:…………………

PHIẾU KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC GIỮ HÀNH LÝ

 

Ngày, tháng, năm

Chuyến bay

Nội dung kiểm tra

Ký  tên

Ghi chú

Tác phong,
giờ giấc làm việc

Chuẩn bị dụng cụ đóng gói

Vệ sinh
 quầy kệ

Kiểm tra
 TTB

Kiểm tra tồn kho

Thực hiện
công việc

Báo cáo

 

Đạt

Ko

Đạt

Ko

Đạt

Ko

Đạt

Ko

Đạt

Ko

Đạt

Ko

Đạt

Ko

NV thực hiện

CB kiểm tra

 

 

0V8060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V8060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V8060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V8060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V8060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0V……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày…….tháng….…năm 20..….

      CÁN BỘ QUẢN LÝ