Ngày 10/4/2019, Cảng Hàng không Côn Đảo phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2019. Đến dự hội nghị gồm có: đại diện Cấp Ủy chi bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Chi đoàn cùng đông đảo tập thể người lao động cùng tham dự.

“HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG CÔN ĐẢO NĂM 2019”

Tại hội nghị ông Dư Kim Thăng - Giám đốc Cảng HK Côn Đảo đã đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 đồng thời nêu ra những phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 cùng các giải pháp thực hiện. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị đã thảo luận, đưa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và trình bày một số đề xuất liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động, trực tiếp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Ông Dư Kim Thăng cũng nhấn mạnh và khẳng định Cảng Hàng không Côn Đảo – Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam -CTCP luôn coi trọng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định; đơn vị luôn chú trọng chăm lo cho người lao động như: công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp. Thực hiện các chế độ chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp…. phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức tốt cả phong trào thi đua và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.

Đây là dịp để tập thể người lao động và Ban Lãnh đạo Cảng Hàng không Côn Đảo nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá những thành công cũng như những hạn chế trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành doanh nghiệp và bộ máy quản lý của đơn vị trong năm 2018 và đề ra phương hướng và biện pháp thực hiện kế hoạch trong năm 2019.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động năm 2018, Báo cáo công khai tài chính năm 2018. Tham gia đóng góp ý kiến vào Thỏa ước lao động tập thể; nội quy lao động của Tổng công ty, các ý kiến xây dựng đều nhất trí với việc đơn vị đã đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động.

Cũng tại Hội nghị, ông Cao Viết Hồng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả tình hình hoạt động Công đoàn trong năm 2018 và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV, Người lao động  đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu năm 2019. 

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trong dự thảo, Nghị quyết Hội nghị năm 2019 với sự thống nhất cao của tất cả người lao động tham dự, và bầu 02 đại biểu đại diện tập thể lao động tham dự Hội nghị Người lao động Tổng công ty năm 2019.

Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo