Căn cứ Phê duyệt của Giám đốc Cảng hàng không Côn Đảo tại báo cáo đánh giá hồ sơ chào giá hạng mục mua sắm Đại tu máy phát điện 290KVA  – Cảng hàng không Côn Đảo số 03/BC-TĐGHSCG ngày 01 /08/2019 của Tổ đánh giá hồ sơ chào giá.

Cảng hàng không Côn Đảo thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hạng mục mua sắm Đại tu máy phát điện 290 KVA  – Cảng hàng không Côn Đảo   đến các đơn vị gửi hồ sơ chào giá như sau:

1. Các đơn vị tham gia gửi hồ sơ chào giá:

Stt

Tên đơn vị tham gia gửi hồ sơ chào giá

                   Địa chỉ

   1

Công ty TNHH Hữu toàn Group Chi nhánh Miền Nam.

 Số 101D Cộng Hòa, Phường 4, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

   2

Công ty TNHH Thiên Hùng Phát

C1 Nguyễn Thái Bình, Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình

2. Đơn vị không được lựa chọn:

Stt

Tên đơn vị tham dự gửi hồ sơ chào giá

             Địa chỉ

   1

Công ty TNHH Thiên Hùng Phát

C1 Nguyễn Thái Bình, Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình

3. Đơn vị được lựa chọn:

- Công ty TNHH Hữu toàn Group Chi nhánh Miền Nam.

- Giá ký hợp đồng: 412.247.000 đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

Đề nghị  Công ty TNHH Hữu toàn Group Chi nhánh Miền Nam liên hệ với Cảng hàng không Côn Đảo trong thời gian từ ngày 01/08/2019 đến ngày 05/08/2019  để ký kết hợp đồng.

Nếu quá thời gian nêu trên, đơn vị không đến để ký hợp đồng thì coi như đơn vị được lựa chọn đã từ chối thực hiện hợp đồng.

           

                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                    (Đã Ký)

                                                                                                                              Dư Kim Thăng