Hiện nay Cảng hàng không Điện Biên chưa có dịch vụ ăn uống tại nhà ga hành khách.