Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động vào làm việc tại các vị trí như sau:

  • Nhân viên An ninh soi chiếu
  • Nhân viên An ninh kiểm soát
  • Bác sĩ
  • Nhân viên cứu hỏa, Lái xe cứu hỏa

Thông tin chi tiết đề nghị các ứng viên tham khảo theo đường link đính kèm để tải về: