Cảng hàng không Tuy Hòa tăng cường phòng chống dịch