KIẾN TẠO SỰ PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI

  • Giữ vững vai trò chủ đạo, nòng cốt của Nhà nước trong việc đầu tư phát triển, quản lý khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng Cảng hàng không Việt Nam; đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Ngành Hàng không Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước.
  • Phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường và đối phó biến đổi khí hậu.

VẬN HÀNH SỰ ĐỔI MỚI & CẠNH TRANH

  • Không ngừng nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng quản lý để tiếp tục đầu tư, vận hành khai thác đồng bộ hệ thống Cảng hàng không hiện đại.
  • Ứng dụng khoa học kỹ thuật & công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực cạnh tranh với các trung tâm hàng không của khu vực.

GẶT HÁI NHỮNG THÀNH CÔNG

  • Đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng dịch vụ sánh ngang tầm thế giới.
  • Bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển

GIỮ GÌN & PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ

  • Chăm lo ổn định đời sống, thu nhập của người lao động.
  • Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không; luôn mở rộng cửa ngõ đón thế giới đến với đất nước, con người Việt Nam “Hòa bình – Văn minh – Thân thiện – Năng động”, góp phần đưa Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế.