Cảng hàng không Liên Khương  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo gia hạn nhượng quyền khai thác vận tải hành khách bằng đường bộ tại Cảng hàng không Liên Khương.
Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị tải về theo đường link:
-    Thông báo gia hạn nhượng quyền khai thác vận tải hành khách bằng đường bộ tại Cảng hàng không Liên Khương
Trân trọng thông báo.