Cảng hàng không Liên Khương  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo mời chào giá mua sắm bảo hộ lao động năm 2021.
Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị tải về theo đường link:
-    Thông báo mời chào giá mua sắm bảo hộ lao động năm 2021 - Cảng hàng không Liên Khương
Trân trọng thông báo.