Cảng hàng không Phù Cát - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải - Cảng hàng không Phù Cát. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.