STT

Mô tả

1

Ngày tiếp nhận: 02/3/2024
Mô tả: 01 đồng hồ màu bạc hiệu MATHOY
Vị trí: Khu vực kiểm tra an ninh

2

Ngày tiếp nhận: 09/3/2024
Mô tả:

- 03 Căn cước công dân mang tên: Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Mạnh Cường, Đào Việt Ngọc.

- 01 Chứng minh nhân dân mang tên: Phạm Văn Hiếu
Vị trí: Khu vực kiểm tra an ninh

3

Ngày tiếp nhận: 21/3/2024
Mô tả:  01 thẻ ngân hàng ATM mang tên Phan Xuan Canh.
Vị trí: Trên xe Cobus

4

Ngày tiếp nhận: 21/3/2024
Mô tả:  01 ví da gồm 4 thẻ cá nhân mang tên Anches Felipe và 500.000đ (năm trăm nghìn đồng chẵn)
Vị trí: Trên xe Cobus

5

Ngày tiếp nhận: 31/3/2024
Mô tả: 01 Quần Jean, 01 đôi giày

Vị trí: Trên xe Cobus

6

Ngày tiếp nhận: 31/3/2024
Mô tả: 01 đồng hồ Smart watch

Vị trí: Khu vực kiểm tra an ninh

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng hàng không Đồng Hới, nếu không có người nhận, Cảng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0916.810.878 hoặc email:  dieuhanh.vdh@gmail.com

Trân trọng./.