STT

Mô tả

1

Ngày tiếp nhận: 04/7/2023
Mô tả: 01 Căn cước công dân mang tên: Hà Việt Hoàng

Vị trí: Khu vực công cộng.

2

Ngày tiếp nhận: 08/7/2023
Mô tả: 01 Căn cước công dân mang tên: Lê Thị Mai Phương
Vị trí: Khu vực công cộng.

3

Ngày tiếp nhận: 15/7/2023
Mô tả:

02 Căn cước công dân mang tên: Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hoài Khải

01 Chứng minh nhân dân mang tên: Nguyễn Tuấn Hùng

Vị trí: Khu vực an ninh soi chiếu.

4

Ngày tiếp nhận: 22/7/2023
Mô tả: 01 Túi xách màu tím bên trong có: đồ dùng nhà khoa

Vị trí: Khu vực công cộng

5

Ngày tiếp nhận: 28/7/2023
Mô tả: 01 Đồng hồ hiệu GARMIN màu đen

Vị trí: Khu vực an ninh soi chiếu

 

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng hàng không Đồng Hới, nếu không có người nhận, Cảng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0916.810.878 hoặc email:  dieuhanh.vdh@gmail.com

Trân trọng./.