STT

Mô tả

1

Ngày tiếp nhận: 05/8/2023
Mô tả: 01 dây chuyền kim loại màu bạc

Vị trí: Khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu

2

Ngày tiếp nhận: 10/8/2023
Mô tả: 02 Căn cước công dân mang tên: Thái Doãn Đại và Nguyễn Thị Bích.
Vị trí: Khu vực công cộng.

3

Ngày tiếp nhận: 15/8/2023
Mô tả: 01 Đồng hồ đeo tay màu bạc kim hiệu SEIKO

Vị trí: Khu vực an ninh soi chiếu.

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng hàng không Đồng Hới, nếu không có người nhận, Cảng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0916.810.878 hoặc email:  dieuhanh.vdh@gmail.com

Trân trọng./.