DANH SÁCH TÀI SẢN, HÀNH LÝ CỦA KHÁCH ĐÁNH RƠI, BỎ QUÊN  (từ ngày 01/9/2023 đến ngày 30/9/2023)

STT

Mô tả

1

Ngày tiếp nhận: 08/9/2023
Mô tả: 02 Căn cước công dân mang tên: Lê Khắc Tiến và Nguyễn Thị Hồng Trân

Vị trí: Khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu

2

Ngày tiếp nhận: 09/9/2023
Mô tả: 01 Tai nghe không dây màu trắng
Vị trí: Cửa khởi hành số 02

3

Ngày tiếp nhận: 17/9/2023
Mô tả: 02 Căn cước công dân mang tên: Vũ Bá Trung và Nguyễn Tuấn Anh

Vị trí: Khu vực công cộng nhà ga.

4

Ngày tiếp nhận: 29/9/2023
Mô tả: 01 tai nghe không dây màu trắng

Vị trí: Khu vực ga đến.

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng hàng không Đồng Hới, nếu không có người nhận, Cảng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0916.810.878 hoặc email:  dieuhanh.vdh@gmail.com

Trân trọng./.