Nhằm giảm thiểu tiếng ồn và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ ngày 14/6/2023, Cảng hàng không Pleiku sẽ ngừng phát thanh thông tin chuyến bay tại nhà ga. Đề nghị quý hành khách theo dõi thông tin trên các màn hình thông tin chuyến bay (FIDS) và đến cửa ra tàu bay ít nhất 15 phút trước giờ khởi hành. Hành khách đến muộn sẽ bị từ chối lên tàu bay. Chân thành cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp.

Notice:

To reduce noise and improve service quality, starting June 14th, 2023, Pleiku Airport will no longer make flight announcements over the terminal public address system. Passengers are advised to check flight information on our flight information display screen (FIDS) and arrive at the boarding gate at least 15 minutes before departure time. Late arrivals will be denied boarding. Thank you for your cooperation, and we wish you a safe flight.