Xem thông báo tại đây: Thông báo mời chào giá: Sửa chữa, gia cố lắp dựng hàng rào an ninh khu bay khu vực chòi N5