Cảng hàng không Rạch Giá tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 và

Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty, nhằm tạo động lực, thúc đẩy tinh thần gắn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu năm 2020 đề ra, ngày 21 tháng 05 năm 2020 Cảng hàng không Rạch Giá tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019.

Hội nghị có sự tham gia Ban chấp hành công đoàn cơ sở, Ban Giám đốc Cảng hàng không Rạch Gía và của toàn thể cán bộ và công nhân viên, người lao động đang làm việc tại Cảng hàng không Rạch Gía.

Hội nghi là cơ hội để người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở đại diện cho người lao động trao đổi thông tin và thực hiện các quyền dân chủ cho người lao động, đánh giá kết quả hoạt động năm triển khai và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ mới trong năm 2020, góp ý thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc….

Sau khi thảo luận, với sự thống nhất cao Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng trong năm 2020, báo cáo tổng kết công tác thi đua giai đoạn 2016- 2019 và nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2020, Hội nghị cũng đã thống nhất bầu 2 đại biểu tiêu biểu tham dự Hội nghị cấp Tổng Công ty.

Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, và người lao động, Cảng hàng không Rạch Gía sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

Tin và bài : Huỳnh Thị Bích