Đại hội Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Rạch Giá nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên chi bộ. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 1931-KH/ĐU, ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 – 2025, được sự đồng ý Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Rạch Giá tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Đến dự Đại hội gồm có đồng chí Đào Việt Dũng – Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Khánh – Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đến và chỉ đạo đại hội.

Đại hội Chi bộ Cơ sở Cảng hàng không Rạch Giá, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tiến hành trong không khí cả nước thi đua lập thành tích tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng. Hoà trong không khí đó, trong thời gian qua, toàn thể đảng viên Chi bộ đã sôi nổi thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; Cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội .

Trong 5 năm qua, Chi ủy Chi bộ Cơ sở Cảng hàng không Rạch Giá đã tập trung lãnh đạo đảng viên, người lao động phấn đấu vượt khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức của đảng viên, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, an tâm công tác, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kỳ, chi bộ luôn được xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh.

Cấp ủy Chi bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Cảng lãnh đạo đảng viên, cán bộ, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chính trị đảm bảo an toàn tuyệt đối các chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay thương mại, chuyến bay quân sự cũng như bay huấn luyện đi và đến qua cảng; đồng thời Chi ủy Chi bộ cũng đã làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể hàng năm đều đạt vững mạnh xuất sắc.

 

Đại hội đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Chi bộ cơ sở cảng hàng không Rạch Giá tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành vận tải hàng không, hoạt động phi hàng không tại cảng. Đại hội cũng biểu quyết các chỉ tiêu cụ thể và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đào Việt Dũng đã biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộXác định mục tiêu then chốt và lâu dài của công tác lãnh đạo là bảo đảm an toàn tuyệt đối các chuyến bay đi và đến; hoàn thành các kế hoạch được Tổng công ty giao. Đồng thời, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, Chi ủy nhiệm kỳ tới cần phát huy hơn nữa sức chiến đấu của người đảng viên, tạo ra sức hút, sức hấp dẫn ngày càng tạo niềm tin của người lao động vào tổ chức Đảng của đơn vị.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến - làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thành Tâm - làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Đinh Văn Lâm làm chi ủy viên. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với niềm vinh dự và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ, với “phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển...”, ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Rạch Giá trong sạch, vững mạnh, các đảng viên trong chi bộ tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội. Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 hứa hẹn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong chi bộ; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm của chi bộ và nhiệm kỳ, xây dựng chi bộ hàng năm đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ tốt trở lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Chi ủy chi bộ Cảng hàng không Rạch Giá nhiệm kỳ 2020-2025 chụp hình lưu niệm cùng Đ/c Đào Việt Dũng 

 

Tập thể chi bộ chụp hình lưu niệm cùng đại biểu

Đ/c Đào Việt Dũng tặng hoa chúc mừng chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Tập thể nữ đảng viên Chi bộ cơ sở Cảng hàng không Rạch Giá chụp hình lưu niệm cùng đại biểu

Tin và bài: Mai Kim Chi