Cảng hàng không Rạch Giá thông báo mời các đơn vị có nhu cầu được nhượng quyền khai thác vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không Rạch Giá

Thông báo chi tiết như sau: Thông báo nhượng quyền taxi.pdf