Nhằm phát huy hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị Người lao động ngay từ đầu năm, qua đó để người lao động được tham gia góp ý và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ngày 16/3/2022, Cảng hàng không Rạch Giá đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 với mục đích phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng hàng không Rạch Giá, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cán bộ các đội chuyên môn cùng toàn thể người lao động thuộc đơn vị.

Tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021 được đánh giá là năm khó khăn chung của toàn ngành hàng không, trên tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Cảng hàng không Rạch Giá đã phát huy vai trò của nhà khai thác cảng, phối hợp với các hãng hàng không thường xuyên rà soát các quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách khi đi máy bay, rà soát cập nhật các quy trình phục vụ khai thác và kiểm soát điều kiện đi máy bay của hành khách theo tình hình mới nhằm đáp ứng phương án mở cửa, đảm bảo an toàn và thông suốt.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về: Tình hình trích nộp và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kinh phí Công đoàn, BHXH, BHYT, BHNT năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của ngành hàng không, của Tổng công ty và của đơn vị liên quan đến người lao động, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của cán bộ , người lao động đối với lãnh đạo Công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Sau khi nghe báo cáo, cán bộ quản lý và người lao động đã trình bày ý kiến đóng góp, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hải Yến ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các tập thể và người lao động của đơn vị đạt được trong năm qua. nhấn mạnh, để có được thành công đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất, phối hợp nhịp nhàng trong công việc của tất cả các cá nhân trong cảng. Đồng thời, cảng được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Lãnh đạo Tổng công ty đối với đơn vị, tạo động lực để người lao động Cảng hàng khong Rạch Giá tăng năng suất, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến cũng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của người lao động và kêu gọi tập thể cán bộ, người lao động của cảng phát huy những thành công đã đạt được, sẵn sàng thực hiện tốt công tác theo đặc thù công việc của mình, tiếp tục đưa Cảng hàng không Rạch Giá đến với những thành công tiếp theo, góp phần vào sự thành công của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, từ đó cải thiện và nâng cao quyền lợi cũng như đời sống người lao động.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của cảng, cùng với khả năng và những mặt mạnh sẵn có, Ban giám đốc Cảng hàng không Rạch Giá tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo sâu sát trong công tác chuyên môn, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của tất cả người lao động trong đơn vị. Đồng thời, xây dựng mối đoàn kết gắn bó trong đơn vị, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng. Động viên và xây dựng các điển hình tập thể tiên tiến, cá nhân lao động đạt thành tích cao, xây dựng đơn vị đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, góp phần xây dựng Cảng hàng không Rạch Giá ngày càng phát triển bền vững.

Quang cảnh Hội nghị người lao động Cảng hàng không Rạch Giá năm 2022

Chụp hình lưu niệm tại Hội nghị người lao động Cảng hàng không Rạch Giá năm 2022

Tin và ảnh: Mai Kim Chi