THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ HỢP TÁC KINH DOANH DỊCH VỤ GIỮ XE 2 BÁNH TẠI CẢNG HÀNG kHÔNG BUÔN MA THUỘT

Xem file đính kèm : TB Giữ xe 2 bánh