THÔNG BÁO

Mời tham gia lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe taxi tại Cảng hàng không Cà Mau

          Cảng hàng không Cà Mau –  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP kính mời các đơn vị có nhu cầu kinh doanh vận tải bằng xe taxi tại Cảng HK Cà Mau tham gia lựa chọn “khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải bằng xe taxi tại Cảng HK Cà Mau”

  • Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ mời tham gia: từ 08h00 ngày 20/02/2024 đến 08h30 ngày 09/03/2024
  • Hạn nộp Hồ sơ tham gia: Trước 08h30  ngày 09 tháng 03 năm 2024.
  • Thông báo kết quả danh sách hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 11/03/2024
  • Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 12/03/2024
  • Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Cảng HK Cà Mau số 93, Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Điện thoại: 02903.833855
  • Phương thức gửi hồ sơ tham gia: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Cảng hàng không Cà Mau

Các đơn vị có nhu cầu tham gia lựa chọn có thể tìm hiểu thêm các thông tin và nhận Hồ sơ mời tham gia tại: Văn phòng Cảng HK Cà Mau (Liên hệ: Ms Bình, số điện thoại: 0290 3833855).