Description: D:\anh\thumbnail.jpg

Các dịch vụ hành khách đặc biệt tại Cảng hàng không Cà Mau như: xe lăn đối với hàng khách gặp khó khăn về di chuyển; dịch vụ trẻ em đi một mình, dịch vụ hỗ trợ đối với hành khách khiếm thính, khiếm thị (khách hạn chế về khả năng nghe, nhìn). Để nhân viên phục vụ khách kịp thời và chu đáo, hành khách cần sự hỗ trợ đặc biệt vui lòng thông báo cho nhân viên hàng không khi làm thủ tục chuyến bay. Đối với dịch vụ nằm cáng, yêu cầu của quý khách phải được Hãng hàng không xác nhận khi mua vé.