THÔNG BÁO

  CÔNG TY BAY DICH VỤ HÀNG KHÔNG VASCO THÔNG BÁO HỦY CÁC CHUYẾN BAY THÁNG 07/2020 VÀO CÁC NGÀY:

- 0V8061/0V8060 ngày 21/07/2020

- 0V8061/0V8060 ngày 23/07/2020

- 0V8061/0V8060 ngày 24/07/2020

- 0V8061/0V8060 ngày 25/07/2020

                  Trân trọng thông báo!