Hiện tại, Cảng hàng không Cà Mau chưa có cung cấp dịch vụ thương mại tại nhà ga hành khách..