Description: D:\anh\IMG_2548.JPG

Cảng hàng không Cà Mau cung cấp nước uống miễn phí cho hành khách tại nhà ga hành khách:

Khu vực sảnh đi: 01 vị trí.

- Khu vực sảnh đến: 01 vị trí

- Khu vực phòng chờ (tầng 1): 01 vị trí.

- Khu vực dành cho khách đặc biệt: 01 vị trí