Về việc: Sơn, chống thấm toàn nhà văn phòng làm  việc - Cảng

 hàng không  Cà Mau

 

                 Cảng hàng không Cà Mau - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Sơn, chống thấm toàn nhà văn phòng làm  việc - Cảng hàng không Cà Mau”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
 • Yêu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ:

STT

Chi tiết

Đơn vị

SL

1

Thực hiện chống thấm sàn nhà văn phòng

m2

515

2

Thực hiện chống thấm tường và sơn ngoại thất nhà văn phòng

m2

253

3

Thực hiện chống thấm tường và sàn nhà vệ sinh nhà văn phòng

m2

18

- Yêu cầu về kỹ thuật:

 • Sản phẩm  (sơn chống thấm, sơn ngoại thất,..) chính hãng. Mới 100% chưa qua sử dụng
 • Bảo hành sản phẩm chống thấm: 05 năm  
 • Số lượng bảng chào giá: 01 bản chính  
 • Thời gian, địa điểm thực hiện dịch vụ: Tháng 4-Tháng 05/2024 tại Cảng hàng không Cà Mau.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày.
 • Giá: đề nghị chào giá là giá trọn gói, giá đã bao gồm toàn bộ thuế VAT, phí dịch vụ thực hiện và nghiệm thu tại Cảng hàng không Cà Mau.
 •  Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán: Thỏa thuận chi tiết khi đàm phán hợp đồng
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị và đóng dấu.

 

 

 1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 ngày 23/04/2024 đến 17giờ 00 ngày 27/04/2024.
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/bưu điện theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:Văn phòng Cảng hàng không Cà Mau – Số 93 đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 1. Thông tin liên hệ:
 • Cảng hàng không Cà Mau -Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
 • Bộ phận: Văn phòng Cảng hàng không Cà Mau
 • Số điện thoại: 02903 833855
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

 

CẢNG HÀNG KHÔNG CÀ MAU