CÔN ĐẢO AIRPORT

Address: Khu dân cư số I huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phone: (0254) 6 297 981 - Fax: (0254) 3 831 989

Email: