THÔNG TIN HƯỚNG DẪN HÀNH KHÁCH KHI ĐẾN CÔN ĐẢO BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

(Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương)

 

1. Hành khách trước khi đến Côn Đảo: Thực hiện đầy đủ thông điệp 5K, tự theo dõi sức khỏe của mình và khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì báo cơ quan y tế để được hỗ trợ.

 

2. Di chuyển từ Cảng hàng không Côn Đảo- trung tâm huyện Côn Đảo: di chuyển bằng phương tiện tự chọn.

 

Thông tin cập nhật ngày 15/4/2022.

Khi có thông tin mới liên quan Cảng hàng không Côn Đảo sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị www.vietnamairport.vn/condaoairport.

Tin bài: Cảng hàng không Côn Đảo!