Tại phòng chờ khu vực cách ly Cảng HK Côn Đảo có phục vụ hành khách nước uống và ăn nhẹ gồm 2 nhà hàng.

Nhà hàng Hải Sơn

Nhà hàng Air view