Cảng hàng không Côn Đảo luôn quan tâm đến an toàn và sức khỏe của hành khách, vì vậy Cảng đã phối hợp với Trung tâm Quân dân y huyện Côn Đảo và Trạm y tế Cỏ ống để chăm sóc hành khách khi tình huống xảy ra.