THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

 

Kính gửi: Các công ty môi trường

Hiện nay Cảng hàng không Côn Đảo đang tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại” Công trình: “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại – Cảng HK Côn Đảo”

Hình thức thực hiện: Chào giá rộng rãi.

1. Mô tả gói thầu

Tên gói thầu: “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại – Cảng HK Côn Đảo”.

2. Địa điểm: Cảng hàng không Côn Đảo, Khu 1, huyện Côn Đảo, tỉnh BR– VT.

3. Mục đích:

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại hiện có tại Cảng HK Côn Đảo tránh nguy cơ chất thải nguy hại tác động xấu ra môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của con người nói chung và CB – CNV làm việc tại Cảng HK Côn Đảo nói riêng. Tuân thủ đúng luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường.

4. Quy mô, yêu cầu về kỹ thuật:

4.1. Quy mô

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại hiện có tại Cảng HK Côn Đảo.

4.2. Yêu cầu kỹ thuật:

a. Yêu cầu chung:

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đạt tiêu chuẩn.

b. Yêu cầu cụ thể:

Phận loại chất thải nguy hại.

Đóng theo quy cách áp dụng cho từng loại chất thải nguy hại khác nhau bảo đảm đúng tiêu chuẩn, an toàn.

Vận chuyển bằng xe chuyên dụng có giấy phép lưu hành được cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Xử lý chất tải tại nhà máy đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

5. Nội dung công việc:

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đạt tiêu chuẩn.

6. Yêu cầu đối với bên dự chào giá:

- Có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung chào giá, đã thực hiện các gooid thầu tương tự.

- Hồ sơ năng lực của công ty.

- Đơn vị tham dự chào giá gửi một bộ hồ sơ tới địa chỉ: Văn phòng cảng Cảng hàng không Côn Đảo, Khu 1, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật) hoặc liên hệ qua số điện thoại Điện thoại: 0643 297 981 hoặc Fax: 0643 831 989 để được hướng dẫn.

7. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Hồ sơ chào giá phải tuân thủ các Thông tư, Nghị định mới của Chính phủ về quản lý môi trường.

- Thành phần hồ sơ chào giá bao gồm:

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao).

+ Đơn dự chào giá (ký tên đóng dấu của Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp).

+ Hồ sơ năng lực của công ty.

- Hồ sơ chào giá phải được đóng niêm phong kín, bên ngoài có ghi rõ “Hồ sơ chào giá gói thầu “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại” công trình “Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại – Cảng hàng không Côn Đảo”.

8. Địa chỉ, thời gian nộp hồ sơ chào giá:

- Địa chỉ nộp hồ sơ chào giá: Văn phòng cảng – Cảng hàng không Côn Đảo

- Điện thoại: 0643 297 981                                Fax: 0643 831 989

- Thời hạn nộp hồ sơ chào giá cho Cảng hàng không Côn Đảo: chậm nhất trước 16 giờ 30 phút, ngày 01/12/2019 (giờ hành chính)

Cảng hàng không Côn Đảo rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Công ty tham gia chào giá.

Trân trọng