Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không của người dân trong khu vực giáp ranh cảng hàng không, sân bay. Lúc 19h00 ngày 26 tháng 02 năm 2019 tại Nhà văn hóa Khu dân cư số 1 huyện Côn Đảo, Cảng hàng không Côn Đảo phối hợp với Đại diện Cảng vụ hàng không Miền Nam tại Côn Đảo và Ban điều hành Khu dân cư số 1 huyện Côn Đảo tổ chức Hội nghị tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn hàng không cho người dân cư trú trong khu vực giáp ranh Cảng hàng không Côn Đảo.

Tại Hội nghị, người dân đã được nghe báo cáo viên thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về an ninh, an toàn hàng không hiện nay trong cả nước nói chung, địa bàn Cảng hàng không Côn Đảo nói riêng; những hậu quả do vi phạm an ninh, an toàn hàng không gây ra và những nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến vi phạm an ninh, an toàn hàng không.

Bên cạnh đó,  người dân còn được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật hàng không dân dụng Việt Nam, Nghị định 92/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về An ninh hàng không; Nghị định 162/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018; tác hại của việc sử dụng thiết bị chiếu sáng có công suất lớn, thiết bị chiếu tia laser đối với an toàn hàng không và khuyến cáo người dân không nên sử dụng các thiết bị chiếu sáng có công suất lớn, thiết bị chiếu tia laser gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công tác quản lý và sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ, tàu bay không người lái có thể gây uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không tại khu vực lân cận cảng hàng không và sự thuận lợi cho người dân khi sử dụng Sổ tay hướng dẫn hành khách đi tàu bay.

Ngoài ra, báo cáo viên cũng đã giới thiệu và phân tích rõ các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Từ đó, giáo dục pháp luật về an ninh, an toàn hàng không cho người dân, giúp người dân sinh sống trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi sinh sống và làm việc trong vùng giáp ranh cảng hàng không, sân bay và trong việc tham gia bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; có ý thức tuân thủ pháp luật về an ninh, an toàn hàng không để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân mình khi tham gia hoạt động hàng không và cho hàng khách và mọi người xung quanh.

Tin bài: Ban biên tập CHK Côn Đảo