Thực hiện chỉ thị số 3374/CT-TCTCHKVN ngày 8/11/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt nam về việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

 Nhằm tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11), các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, ngành hàng không.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp, Cảng hàng không Côn Đảo đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam như tuyên truyền qua hình thức treo băng rôn với khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” đến ngày 30/11/2021 và Triển khai “Cuộc thi tìm hiểu Pháp luật Việt Nam” Với một số văn bản pháp luật như: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Lao động, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật hàng không dân dụng, Nghị định 162/2018 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực HKDD với 48 đồng chí công đoàn, đoàn thanh niên tham gia. Ngày 26/11/2021, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cho 4/48 đồng chí xuất sắc đạt giải.

 Qua đó, Cảng hàng không Côn Đảo luôn đề cao tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và người lao động.

Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo