ĐẠI HỘI CHI BỘ CẢNG HÀNG KHÔNG CÔN ĐẢO

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Ngày 08/5/2020 Chi bộ Cảng hàng không Côn Đảo đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Đào Việt Dũng – Uỷ viên ban thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP; đồng chí Lê Khả Trường – Chánh văn phòng Đảng đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Cảng hàng không Côn Đảo.

Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ đã thông qua các báo cáo chính trị đại hội, trong đó đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đảng viên đã tham gia ý kiến, thảo luận các báo cáo chính trị và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Chi bộ cơ cở nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cùng thống nhất đánh giá về kết quả lãnh đạo trong 5 năm qua, Chi bộ Cảng hàng không Côn Đảo dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và lãnh đạo công tác đảng, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chị bộ cũng nêu lên những mặt chưa làm được, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế và đề ra kế hoạch khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đào Việt Dũng đánh giá cao và ghi nhận những thành quả của toàn Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời thay mặt Đảng ủy Tổng công ty chia sẻ với những khó khăn của Chi bộ Cảng hàng không Côn Đảo trong việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng một số giải pháp để Chi bộ Cảng hàng không Côn Đảo thực hiện tốt Nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội cũng bầu Cấp ủy Chi bộ mới gồm 03 đồng chí, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, đại biểu dự Đại hội đại biểu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam theo đúng quy định.

                                                                                       Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo.