Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng hàng không theo quy định của pháp luật. Đcó thêm kiến thức, trau dồi kỹ năng PCCC&CNCH, thực hiện tốt chức năng bảo đảm an toàn cho toàn bộ CB-CNV, đặc biệt là Đội PCCC chuyên ngành của Cảng, ngày 21 – 23/7/2020 Cảng hàng không Côn Đảo phối hợp với Công an huyện Côn Đảo xây dựng và tổ chức huấn luyện PCCC&CNCH tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Chương trình huấn luyện gồm 2 phần:  Phần lý thuyết, các học viên được truyền đạt một số văn bản về PCCC&CNCH; và luật PCCC; khái niệm cơ bản trong công tác PCCC&CNCH; các nguy cơ gây cháy; điều kiện duy trì sự cháy; một số biện pháp phòng cháy cơ bản; tính chất nguy hiểm gây cháy nổ của một số loại chất dễ cháy như: xăng, dầu, cồn, vải…; các biện pháp, quy trình chữa cháy tại cơ sở khi có sự cố cháy nổ xảy ra; hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

          Về phần thực hành, các học viên được thực tập ngay tại Cảng với các thao tác chữa cháy bình gas, dập tắt đám cháy tại chỗ bằng bình bột dập cháy MFZ4. Thực hành chỉ huy, thực hiện cứu nạn, cứu hộ các tình huống: cứu nạn, cứu hộ sự cố cháy nổ, môi trường có khói, khí độc.

Qua quá trình học tập nghiêp túc của các học viên - đặc biệt là Đội PCCC chuyên ngành của cảng đều nắm vững những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; sử dụng thuần thục các phương tiện, thao tác PCCC&CNCH sẵn sàng PCCC&CHCH khi có sự cố xảy ra.

Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo