Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
09:15 09:15 VDH-SGN VNA1401 OPN
17:55 17:55 VDH-SGN VJ261 OPN
18:00 18:00 VDH-HAN QH1242 OPN
19:10 19:10 VDH-HAN 0V8592 OPN
20:05 20:05 VDH-SGN BL515 OPN
--:-- --:--
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
08:35 08:35 SGN-VDH VN1400 OPN
17:20 17:20 SGN-VDH VJ260 OPN
17:00 17:00 HAN-VDH QH1241 OPN
18:50 18:50 HAN-VDH 0V8593 OPN
19:30 19:30 SGN-VDH BL514 OPN
--:-- --:--