STT

Mô tả

1

Ngày tiếp nhận: 05/11/2023
Mô tả: 01 Đồng hồ kim loại hãng TINANO
Vị trí: Khu vực An ninh soi chiếu

2

Ngày tiếp nhận: 10/11/2023
Mô tả: 02 hộp dầu xoa bóp
Vị trí: Khu vực phòng chờ ra máy bay

3

Ngày tiếp nhận: 15/11/2023
Mô tả: 01 sạc điện thoại và 01 hộp đựng tại nghe không dây

Vị trí: Khu vực phòng chờ ra máy bay

4

Ngày tiếp nhận: 16/1/2023
Mô tả: 01 Căn cước công dân mang tên: Nguyễn Thị Thư

Vị trí: Khu vực công cộng

5

Ngày tiếp nhận: 23/11/2023
Mô tả: 01 Đồng hồ đeo tay hiệu POLICE

Vị trí: Khu vực an ninh soi chiếu

6

Ngày tiếp nhận: 24/11/2023
Mô tả: 01 Đồng hồ đeo tay hiệu Cherles Vogele

Vị trí: Khu vực an ninh soi chiếu

7

Ngày tiếp nhận: 25/11/2023
Mô tả: 01 Đồng hồ đeo tay nữ quai da màu nâu hiệu Cityzen

Vị trí: Khu vực an ninh soi chiếu

8

Ngày tiếp nhận: 29/11/2023
Mô tả: 01 Đồng hồ đeo tay kim lại hiệu GOLDENWILL

Vị trí: Khu vực an ninh soi chiếu

Trong vòng 07 ngày kể từ ngày công bố trên trang thông tin điện tử của Cảng hàng không Đồng Hới, nếu không có người nhận, Cảng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0916.810.878 hoặc email:  dieuhanh.vdh@gmail.com

Trân trọng./.