Sáng ngày 26/9/2023, Cảng hàng không Đồng Hới đã tổ chức Diễn tập khẩn nguy cấp cơ sở năm 2023 – Tình huống Khẩn nguy chờ tại chỗ tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Giám đốc Cảng hàng không Đồng Hới phát biểu và thông báo khai mạc buổi diễn tập

Diễn tập khẩn nguy cấp cơ sở được tổ chức định kỳ 2 năm/lần với mục đích kiểm tra, đánh giá khả năng vận hành cơ chế tham mưu, chỉ huy, thực binh; công tác tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ huy khẩn nguy hàng không Cảng hàng không Đồng Hới và các vị có liên quan trong tổ chức xử lý các tình huống khẩn nguy sân bay tại Cảng hàng không Đồng Hới.

Tham dự buổi diễn tập, có đại diện lãnh đạo các đơn vị hoạt động tại Cảng hàng không Đồng Hới.

CBNV Cảng hàng không Đồng Hới và các đơn vị liên quan tại buổi diễn tập

Nhằm đáp ứng yêu cầu về việc xây dựng kịch bản phù hợp với tình hình thực tế tại Cảng hàng không Đồng Hới, Ban chỉ đạo diễn tập đã đưa ra tình huống khẩn nguy chờ tại chỗ. Qua thời gian tập luyện nghiêm túc của các lực lượng tham gia diễn tập vận hành cơ chế tham mưu chỉ huy, Ban chỉ đạo đã tổ chức thành công tốt đẹp buổi diễn tập.

Tin, bài: Tổ Thông tin – Truyền thông