Là một doanh nghiệp dịch vụ, trong quá trình vận hành, Cảng hàng không Đồng Hới luôn chú trọng vào mục tiêu không ngừng nâng cao công tác chất lượng dịch vụ mặt đất. Chất lượng dịch vụ mặt đất là một tập hợp các chỉ tiêu, tiêu chí phản ánh sự đáp ứng kịp thời, chính xác, an toàn những nhu cầu của khách hàng trước khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay. Chất lượng dịch vụ mặt đất tốt sẽ tạo điều kiện cho Cảng hàng không Đồng Hới phát triển ngày một bền vững; Đồng thời, nâng cao hình ảnh khác biệt của Cảng trong mắt khách hàng.

    Hướng đến tiêu chí con người là yếu tố mà khách hàng hài lòng nhất với dịch vụ của Cảng hàng không Đồng Hới, vừa qua Cảng đã tổ chức Lớp học “Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp cho cán bộ, nhân viên”. Với ý tưởng mỗi cá nhân là một mảnh ghép kiến tạo bức tranh toàn cảnh Cảng hàng không Đồng Hới, việc chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng giao tiếp và ứng xử cho cán bộ, nhân viên, hướng đến sự thân thiện, hài lòng cho hành khách.

Cán bộ, nhân viên Cảng HK Đồng Hới tham gia Lớp học Kỹ năng giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp

     Lớp học được tổ chức trong vòng 02 ngày (ngày 22-23/11/2022) dưới sự dẫn dắt của Giảng viên, Thạc sĩ Lê Thị Thương - Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam. Tham gia lớp học, cán bộ, nhân viên Cảng hàng không Đồng Hới có cơ hội tiếp thu những kiến thức được biên soạn trong giáo trình; Đồng thời, được luyện tập thực hành kỹ năng giao tiếp và ứng xử thông qua các tình huống đưa ra.       

    Chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy được thiết kế phù hợp với mục tiêu đào tạo và đặc thù riêng của Cảng hàng không Đồng Hới. Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc lớp học, cán bộ, nhân viên có thể áp dụng được ngay các kiến thức và kỹ năng đã học vào công việc.

Tổ Thông tin - Truyền thông