Ngày 02/12/2022, tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Bình, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và Công an tỉnh QuảngBình tổ chức Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp và ký kết Quy chế giai đoạn tiếp theo về công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn hàng không tại Cảng hàng không Đồng Hới. Đến dự Hội nghị có Đồng chí Đại tá Lê Văn Hoá – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình; Đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) cùng các lãnh đạo, đại diện các lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ chức năng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình; Ban An ninh – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và lãnh đạo Cảng hàng không Đồng Hới.


Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Công an tỉnh Quảng Bình ký kết Quy chế

    Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Quảng Bình và Cảng hàng không Đồng Hới đã tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung quy chế phối hợp giữa hai bên, đảm bảo đúng nguyên tắc. Công tác phối hợp đã tạo cơ chế chủ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa với các hành vi xâm phạm an ninh trật tự tại Cảng hàng không Đồng Hới. Hai bên đã kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh hàng không như vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép khi đi máy bay, trộm cắp tài sản hành khách, tấn công nhân viên an ninh hàng không…


Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

    Trên cơ sở những kết quả đạt được, đại biểu hai bên đã thảo luận và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong lĩnh vực hàng không nói chung và an ninh, trật tự tại khu vực Cảng hàng không Đồng Hới nói riêng trong tình hình mới.

    Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tiếp tục ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại Cảng hàng không Đồng Hới trong giai đoạn tiếp theo với bản quy chế mới gồm có 3 chương, 9 điều, nhằm thay thế cho quy chế phối hợp trước đây, đồng thời bổ sung, sửa đổi một số nội dung để phù hợp hơn trong giai đoạn mới

    Dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua.


Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp

Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện quy chế phối hợp.

Tin, bài: Tổ Thông tin – Truyền thông