Ngày 19/01/2024, Cảng hàng không Đồng Hới đã long trọng tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2024 thành công tốt đẹp. Tham dự Hội nghị gồm 59 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của đơn vị và các đại biểu đại diện cho 162 cán bộ, nhân viên của Cảng hàng không Đồng Hới.

Văn nghệ chào mừng hội nghị người lao động Cảng HK Đồng Hới năm 2024.

 

   Tại hội nghị đại diện Văn phòng Cảng và Đại diện BCH Công đoàn cơ sở Cảng hàng không Đồng Hới đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cảng hàng không Đồng Hới. Theo đó năm 2023 được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của thường vụ Đảng ủy TCT và sự nỗ lực cống hiến của tập thể cán bộ nhân viên toàn đơn vị. Cảng hàng không Đồng Hới đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh – an toàn tuyệt đối cho hoạt động khai thác, chất lượng dịch vụ được nâng tầm.

Đoàn chủ tịch Hội nghị người lao đồng Cảng HK Đồng Hới năm 2024

 

   Thông qua hội nghị, đại diện các Phòng, Đội đã thảo luận sôi nổi. Trong đó có 04 tham luận, tập trung đề cập đến các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, về huấn luyện đào tạo, cơ sở hạ tầng và biện pháp xử lý vi phạm an ninh hàng không nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo an ninh – an toàn tuyệt đối tại Cảng hàng không Đồng Hới. Hội nghị cũng đã bầu đại biểu dự hội nghị người lao động TCT Cảng hàng không Việt Nam gồm 02 đại biểu chính thức bầu tại hội nghị đại diện cho 162 cán bộ nhân viên người lao động của đơn vị.

Đại diện VP Cảng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

 

   Hội nghị đại biểu Người lao động Cảng hàng không Đồng Hới năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị là nơi người lao động được phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng đơn vị. Thông qua việc thực hiện dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đồng thời góp phần thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Tất cả vì mục tiêu chung, nhằm đưa tập thể Cảng hàng không Đồng Hới trở thành một tập thể đoàn kết – vững mạnh, luôn nổ lực phấn đấu với phương châm và mục tiêu: “AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – CẢI TIẾN LIÊN TỤC”.

Tin, bài: Tổ Thông tin – Truyền thông.