(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1531/QĐ-CHK NGÀY 11/7/2017 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM)

  1. Đạn*, trừ trường hợp được người khai thác tàu bay chấp nhận vận chuyển trong hành lý ký gửi theo các điều kiện cụ thể quy định tại Phần 8, Chương 1, Mục 1.1.2 Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) - Doc 9284.
  2. Các loại kíp nổ, dây cháy chậm.
  3. Mìn, lựu đạn, thiết bị nổ quân dụng khác.
  4. Các loại pháp như pháo nổ, pháo hoa, pháo bông, pháo sáng, pháo hiệu và thuốc pháo.
  5. Đạn khói, quả tạo khói.
  6. Các loại thuốc nổ, thuốc súng.
  7. Xăng, dầu, nhiên liệu nạp cho bật lửa, diêm không an toàn (quẹt đâu cũng cháy), vật có chứa ôxy lỏng.

* Không áp dụng đối với các vật lưu niệm được chế tác từ vỏ đạn.